Kontakt

Coldator AB
Vindkraftsvägen 8
135 70 Stockholm
E-post: Info@Coldator.se
Telefon: 08-556 559 00

Försäljning
Jan Lindh, VD
E-post: Jan@Coldator.se
Telefon: 08-556 559 01

Konstruktion och offerter
Patrik Gillson
E-post: Patrik@Coldator.se
Telefon: 08-556 559 04

Service
Jan Lindh
E-post: Jan@Coldator.se

Reservdelar
E-post: Patrik@Coldator.se

Telefon: 08-556 559 04

2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x465f79a97944d12d%3A0xd3ded57e93a0ea35!2sFlygf%C3%A4ltsgatan+8B%2C+128+30+Skarpn%C3%A4ck!5e0!3m2!1ssv!2sse!4v1483104265094" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>